Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Dokumendid

Ämmuste Kooli avaliku dokumendiregistri juhend

Ämmuste Kooli avalik dokumendiregister http://kis.hm.ee

Ämmuste Kooli põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/120022018007

Ämmuste Kooli arengukava- kooskõlastamisel

Ämmuste Kooli hankekord

Ämmuste Kooli õppekava

Ämmuste Kooli individuaalne õppekava

Ämmuste Kooli lisaõpe

Ämmuste Kooli hindamisjuhend

Ämmuste Kooli vastuvõtu tingimused ja kord – värskendamisel