Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Dokumendid

Ämmuste Kooli avaliku dokumendiregistri juhend

Ämmuste Kooli avalik dokumendiregister http://kis.hm.ee

Ämmuste Kooli põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/120022018007

Ämmuste Kooli arengukava- kooskõlastamisel

AMMUSTE KOOLI INDIVIDUAALNE OPPEKAVA

AMMUSTE KOOLI LISAOPE

AMMUSTE KOOLI OPPEKAVA

Ämmuste Kooli hindamisjuhend

Ämmuste Kooli vastuvõtu tingimused ja kord – värskendamisel