Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Järelvalve

Riiklik järelvalve:

1. Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu

kontakt: hm@hm.ee, tel 7 350 222)

2. Viljandi Maavalitsus Haridus- ja Sotsiaalosakond

Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

kontakt: info@viljandimaa.ee, tel 43 30 400

Ämmuste Kool juhindub isikukaitseandmete töötlemisel HTM-i isikuandmete töötlemise ja Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

Lisainfo valdkonda reguleerivast seadusandlusest:

Avaliku teabe seadus

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

Isikukaitseandmete töötlemine

https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leia Kehtiv

https://www.hm.ee/akt/125102016016?leia Kehtiv

https://www.hm.ee/et/isikuandmete .tootlemine

Kontakt: Ämmuste Kool andmekaitse koordinaator Tiiu Kikkas,53 43 74 59, tiiu.kikkas@gmail.com