Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Järelvalve

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium

Telefon 735 0222

e-post hm@hm.ee

 

 

Ämmuste Kool juhindub isikukaitseandmete töötlemisel HTM-i isikuandmete töötlemise ja Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete töötlemise põhimõtetest.

Lisainfo valdkonda reguleerivast seadusandlusest:

Avaliku teabe seadus

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

Isikukaitseandmete töötlemine

https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leia Kehtiv

https://www.hm.ee/akt/125102016016?leia Kehtiv

https://www.hm.ee/et/isikuandmete .tootlemine

Kontakt: Ämmuste Kool andmekaitse koordinaator Tiiu Kikkas,53 43 74 59, tiiu.kikkas@gmail.com