Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Õpilasreeglid

Meie kooli õpilased:

– on ausad;
– austavad vanemaid, on viisakad, abivalmis nooremate suhtes, ei solva ega haava kaasõpilasi;
– tunnevad rõõmu teiste kordaminekutest, toetavad ja abistavad üksteist;
– peavad kinni kokkulepetest ja tähtaegadest, mida on lubanud õpetajale;
– tervitavad iga vanemat inimest koolis, ei häbene öelda TERE ka oma klassikaaslastele;
– EI UNUSTA KUNAGI VABANDADA, kui on eksinud käitumisnormide vastu;
– ei ole vägivaldsed;
– EI TORMA, EI RÜSELE, EI KARJU KOOLIMAJAS ega väljaspool kooli;
– on eakohase, puhta riietusega; aktusele, üritustele, eksamitele jne. tulevad pidulikus riietuses;
– ON TÄHELEPANELIKUD OMA ISIKLIKE ASJADE SUHTES, ei jäta järelvalveta raha ega väärtesemeid;
– EI SUITSETA EGA TARBI ALKOHOLI VÕI NARKOOTIKUME, olenemata kohast ja ajast.
Igasugune ÄRITSEMINE kooli territooriumil ja õpilaste vahel on KEELATUD.