Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Kodukord

 Kooli kodukord

 HOIAME KOOLIHOONED JA KOOLI ÜMBRUSE PUHTA JA KAUNINA.
– Koolimaja puhtuse ja jalgade tervise huvides KANNAME juba KOOLIAASTA ALGUSEST KOOLI RUUMIDES VAHETUSJALATSEID. (VAHETUSJALATSITE PUUDUMISEL KÄIME SOKKIDES).
– ÜLERIIETES KOOLIMAJAS EI VIIBITA.
– VÕÕRASTE RIIETE KANDMINE ON KEELATUD.
– LAHKUDES KLASSIST KORRASTAB IGA ÕPILANE OMA TÖÖKOHA.
– VAHETUNDIDE AJAL ON ILMA MÕJUVA PÕHJUSETA KOOLIMAJAST VÄLJUMINE KEELATUD.
KOOLIMAJAS JA KOOLI TERRITOORIUMIL TOIMUNUD RIKKUMISED, LÕHKUMISED tuleb süüdlastel heastada või materiaalselt hüvitada.
ERIOLUKORRAS TEGUTSEMISE JUHISTE JA OHUTUSNÕUETE instrueerimise viib iga õppeaasta algul läbi klassijuhataja või aineõpetaja ning NENDE TÄITMINE ON RANGELT KOHUSTUSLIK.
Õpilaste TOITLUSTAMINE toimub 4 korda päevas.
Õpilased on vastavalt graafikule abiks söögisaalis alates hommikusöögist kuni õhtuse toitlustamise lõppemiseni.
Õpilased EI LAHKU õpetaja või kasvataja käest LUBA KÜSIMATA tunnist või kasvatusrühmast.
Õpilased VASTUTAVAD klassis ja õpilaskodus OMA KOHA PUHTUSE JA KORRASOLEKU EEST.
Õpilased VÕTAVAD OSA kooli ümbruse ja koolimaja KORRASTAMISEST.Õpilastel ON ÕIGUS MEDITSIINILISELE TEENINDUSELE.
Õpilastel ON ÕIGUS ABILE JA TOETUSELE õpetajatelt ja kasvatajatelt. Kriitiliste olukordade puhul on erandkorras õigus nädalavahetustel ja koolivaheaegadel viibida koolimajas.

VÕÕRASTEL KOOLI TERRITOORIUMIL VIIBIMINE KEELATUD.

Kooli ruumidesse võib ISIKLIKKE KÜLALISI KUTSUDA ainult DIREKTORI LOAL. KÜLALISTE liikumise ja käitumise EEST kooli ruumides VASTUTAB teda KUTSUNUD ISIK.
KÕIGI oma kooli KAASA VÕETUD (kaasaarvatud õppetööks mittevajalike) ASJADE eest VASTUTAB ÕPILANE ise.
TELEVIISORI VAATAMISE GRAAFIKU töötavad välja kasvatajad ning televiisorit võib vaadata ainult kasvatajate loal.
KOOLIMAJA UKS SULETAKSE ÕHTUL kell 20.00
ÖÖRAHU ALGAB kell 22.00

Õpilaskodu kodukord                                           

Kinnitatud 25.08.2008 õppenõukogu koosolekul

– Õpilaskodu on avatud esmaspäevast neljapäevani  kell 8.00- 20.30, reedel kell 8.00 -14.00.
– Iga kasvatusrühm saabub õpilaskodusse koos rühma kasvatajaga.
– Koos õpetaja või kasvatajaga on lubatud viibida õpilaskodus vajadusel tundide ajal.
– Tubadesse minnaks alates kella 19.20-st, päevasel ajal käiakse vajadusel magamistoas koos kasvataja /kasvataja abiga. Kehaline kasvatuse tunni lõppedes lähevad õpilased pesemiseks ja ümberriietumiseks õpilaskodusse koos kehalise kasvatuse õpetajaga.
– Haige laps võib olla magamistoas voodis kooli töötaja järelvalve all kuni vanema saabumiseni.
– Söögiajad on   hommikusöök      kell   8.00
lõunasöök             kell 12.00
oode kell               kell 16.00
õhtusöök              kell  20.00
– Söögisaalis käitutakse viisakalt, vastavalt söögisaali reeglitele.
– Üleriideid hoitakse garderoobis, jalanõusid kuivatatakse garderoobi riiulil või koridoris, kus on põrandaküte.
– Õpilaste pesu pestakse ja triigitakse õpilaskodus ainult erandkorras. Must pesu viiakse reedel alati koju, selle jaoks on kõigil eraldi kaasas kott.
– Hügieenitarbed (pesemisvahendid, sidemed, mähkmed) võtab iga õpilane ise kooli kaasa.
– Õpilasel peab olema kaasas piisaval hulgal vahetusriideid.
– Õpilasel on vajadusel võimalus koju helistada kooli töötajate loal.
– Vaba aja veetmise inventari väljastab ning võtab vastu kasvataja.
– Koju minekuks pakib õpilane koti koos kasvatajaga neljapäeva õhtul.
– Öörahu tagamiseks lülitatakse mobiiltelefonid välja hiljemalt kell 21.00.