Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Tunniplaan

2018/2019 Tunniplaan

Esmaspäev

  1.-2. klass LÕK 3.-4. klass LÕK 5.-6. klass LÕK 7.-8. klass LÕK 9.klass LÕK TTÕ-1 TTÕ-2 Lisa-aasta
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel Toimetulekuõp. Matemaatika Olustikuõp.
3 Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Käeline tegevus Toimetulekuõp. Olustikuõp.
4 Loodusõpetus Kunstiõp. Praktiline eluõp. Loodusõpetus Praktiline eluõp. Käeline tegevus Toimetulekuõp. Olustikuõp.
5     Praktiline eluõp. Matemaatika Praktiline eluõp.   Käeline tegevus Olustikuõp.
6               Olustikuõp.

 

Teisipäev

  1.-2. klass LÕK 3.-4. klass LÕK 5.-6. klass LÕK 7.-8. klass LÕK 9.klass LÕK TTÕ-1 TTÕ-2 Lisa-aasta
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Tööõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika Olustikuõpetus
3 Muusika Eesti keel Tööõpetus Matemaatika Inglise keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika
4 Matemaatika Praktiline eluõp. Tööõpetus Inglise keel Loodusõpetus Muusika Muusika Muusika
5   Muusika Inglise keel Eesti keel Kehaline kasvatus Eesti keel Tööõpe Tööõpetus
6   Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Muusika Toimetulekuõpe Tööõpe Tööõpetus
7     Muusika Kehaline kasvatus Tööõpetus   Tööõpetus Olustikuõpetus
8       Muusika Tööõpetus   Tööõpetus Olustikuõpetus
9         Tööõpetus      

 

 

 

Kolmapäev

  1.-2. klass LÕK 3.-4. klass LÕK 5.-6. klass LÕK 7.-8. klass LÕK 9.klass LÕK TTÕ-1 TTÕ-2 Lisa-aasta
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Tööõpetus Eesti keel Eesti keel Kutseõpetus
2 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Tööõpetus Toimetulekuõpe Eesti keel Kutseõpetus
3 Kunstiõpetus Matemaatika Tööõpetus Loodusõpetus Inglise keel Käeline tegevus Käeline tegevus Kutseõpetus
4 Kehaöine-kasvatus Inimeseõpetus/

Kehaline kasvatus

Tööõpetus Inglise keel Matemaatika Rütmika Rütmika Kutseõpetus
5 Eesti keel Loodusõpetus Eesti keel Tööõpetus Eesti keel Matemaatika Toimetulekuõpe Kutseõpetus
6     Inimeseõpetus Tööõpetus Ajalugu Eesti keel Toimetulekuõpe Kutseõpetus
7     Loodusõpetus Tööõpetus Loodusõpetus   Tööõpe Kutseõpetus
8         Kunstiõpetus   Tööõpe Kutseõpetus

 

Neljapäev

  1.-2. klass LÕK 3.-4. klass LÕK 5.-6. klass LÕK 7.-8. klass LÕK 9.klass LÕK TTÕ-1 TTÕ-2 Lisa-aasta
1 Eesti keel Matemaatika   Eesti keel Matemaatika Toimetulekuõpe Matemaatika Eesti keel
2 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Ajalugu Eesti keel Toimetulekuõpe Eesti keel Kehaline kasvatus
3 Inimeseõpetus Eesti keel Matemaatika Inimeseõpetus Tööõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika
4 Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel/

Ajalugu

Inimeseõpetus Tööõpetus Muusika Muusika Matemaatika
5 Eesti keel Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Matemaatika Tööõpe Olustikuõpetus
6   Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Kehaline kasvatus   Tööope Olustikuõpetus
7     Loodusõpetus Praktiline eluõpetus     Tööope  
8       Praktiline eluõpetus        

 

Reede

  1.-2. klass LÕK 3.-4. klass LÕK 5.-6. klass LÕK 7.-8. klass LÕK 9.klass LÕK TTÕ-1 TTÕ-2 Lisa-aasta
1 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kutseõpetus
2 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Kutseõpetus
3 Tööõpetus Tööõpetus Inimeseõpetus Ajalugu Loodusõpetus Käeline tegevus Toimetulekuõpe Kutseõpetus
4 Tööõpetus Tööõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Inimeseõpetus Käeline tegevus Toimetulekuõpe Kutseõpetus