Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Hoolekogu

1.1. Marge Altsaar – õppenõukogu esindaja;

1.2. Imant Drozdov – lapsevanemate esindaja;

1.3. Merle Hüva – lapsevanemate esindaja;

1.4. Marika Kuusik- lapsevanemate esindaja;

1.5.  Aare Kallas- kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandi Kutseõppekeskus;

1.6. Reet Nigol – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rajaleidja;

1.7. Irma Väre – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandi Vallavalitsus;

1.8. Tiiu Rahuoja – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.