Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

1.1. Thea Pärnamets – õppenõukogu esindaja;
1.2. Ege-Getter Paju – lapsevanemate esindaja;
1.3. Erika Tikka – lapsevanemate esindaja;
1.4. Aare Kallas – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandi Kutseõppekeskus;
1.5. Reet Nigol – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandimaa Rajaleidja
keskus;
1.6. Irma Väre – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Viljandi vald;
1.7. Madli Purge – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.