Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Üritused 2022/23

 I poolaasta

September

01.09                  Õppeaasta avaaktus                                 Katrin, Anne

05.-09.09        Projekt Fairy Tale Therapy/Itaalia        Katrin, Mariina, Ülle V.

19.09                 Õpilaskogu valimine                                 Katrin

07.-08.09        EEO kergejõustiku suvemängud             Liilia

08.09                 Kooli spordipäev                                         Inessa

19.-23. 09         Sügisandide näitus                                     Liilia, Helle

26.-30.09         Üleeuroopaline spordinädal                     Katrin, Mariina

 

Oktoober

03.-07.10     Leivanädal                                                       Helle

07.10            Õpetajate päev                                                 Katrin

22.-24.10     Meeskonna motivatsioonikoolitus              Eili

November

04.11   Perepäev                                                                    Ly, Ülle U., Anne

07.-11.11 Kultuurikogemus erinevates riikides/Läti     Eili, Katrin, Mariina

10.11      Mardi-Kadri karneval                                            Kasvatajad

.11   EVPISL kergejõustik Tallinnas

25.11    I õppeperioodi õppenõukogu               Eili

II õppeperiood   Koroonaturniir                       Kasvatajad

II õppeperiood   X-BOKS tenniseturniir         Kasvatajad

28.11   Advendiaja algus                                       Elve

28.11-02.12 Projekt Fairy Tale Therapy/Kreeka  Ülle V

 

Detsember

.12       Õpitubade päev

19.12        Kooli jõulupidu                                            Jõuluvana

20.12       Kooli jõulujumalateenistus

Tarvastu Peetri kirikus                               Elve, Anne

21.12        Filmipäev                                                       Katrin

 

 

 

 

 

 

                             II poolaasta

neljapäeviti          Viktoriin                                     Mariina

II õppeperiood    Kabeturniir, õhuhoki               Kasvatajad

Jaanuar

14.01                     Arengukava koolitus                 Eili

Veebruar

09.-10.02             EEO talimängud                        Märt, Liilia

14.02                     Sõbrapäev                                   Katrin N

18.02                    Arengukava koolitus                  Eili

23.02                   EV 104. aastapäeva aktus          Thea, Anne

Märts

07.-11.03             Projekt “Drama and Therapy”/Leedu  Marge

08.03                   Kooli vastlapäev                            Inessa

11.03                     II õppeperioodi õppenõukogu   Eili, Katrin

14.03                     Emakeelepäev                               Katrin N

14.-18.03              Stiilinädal                                       Marge, Monika

24.03                    Vabariiklik HEV koolide lauluvõistlus   Anne

Aprill

04.-08.04           Kultuurikogemus erinevates riikides    Marge

Mai

06.05                   Perepäev                                                 Tiina, Anne

.05                        Volbripäev                                               Kasvatajad

09.-13.05            Projekt “Music Therapy”/Ämmuste   Marge

11.05                   Õppekäik  Lilli Loodusmajja                Ly

13.05                   Õppenõukogu                                         Eili, Marge

17.05                  EEO tänuüritus                                        Liilia

18.05                 Rahvusvaheline tantsufestifal

Palsmanes                                                 Ülle, Helle

19.05                  Õppekäik  Pernova Loodusmajja         Ly

25.05                  Lõkke- ja grilliõhtu                                  Kasvatajad

 

Juuni

01. juuni   Kooli ekskursioon                                        Marge

01.juuni    Lastekaitsepäev                                            Kasvatajad

06.juuni   III õppeperioodi õppenõukogu                  Eili, Marge

06. juuni  Õppekäik Tartu Lodjakotta

“Emajõe elustik vees ja kaldal”

“Peipsi tint ja tallinna kilu”                         Ly

10. juuni   Lõpuaktus                                                      Anne, Thea