Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Õppetöö

Ämmuste Kool juhindub õppetöö korraldamisel järgmistest asjadest:

KOOLIPÄEVA ALGUS on esmaspäeval kell 10.30 ja teistel tööpäevadel kell 8.30.
ÕPPETUNNI KESTVUSEKS on 45 minutit.
Õppetundide toimumise ajad on –
esmaspäeval: Tõuse ja sära! 10.30-10.45
1. 10.45-11.30
2. 11.40-12.25 söömine
3. 12.55-13.40
4. 13.50-14.35
5. 14.45-15.30
6. 15.50-16.25

teisipäev-reede:
1. 8.30- 9.15
2. 9.25- 10.10
3. 10.20-11.05
4. 11.15-12.00 söömine
5. 12.30-13.15
6. 13.25-14.10
7. 14.20-15.05
8. 15.15-16.00
9. 16.10-16.55

Pärast õppetundide lõppu alustavad tööd huviringid ja toimuvad rühmaüritused. ÕHTUNE ÕPPIMISTUND TOIMUB 17.30-18.30.

ÕPPEPÄEVA KORRALDUS

Õppepäeva korralduse aluseks on TUNNIPLAAN.
Koolipäeva KÕIGE OLULISEM LÜLI ON ÕPPETUND, mis algab tunnikellaga.
HILINEMINE TUNDI POLE LUBATUD.
KONSULTATSIOONID toimuvad aineõpetaja poolt määratud ajal ja osavõtt neist on vabatahtlik, puudulike hinnete korral kohustuslik.
KONTROLLTÖÖD, ARVESTUSED (enam kui kolme õppetunni materjali põhjal) toimuvad õpetaja poolt määratud ajal ja neid ei ole koolipäeval üle ühe (v.a. tunnikontrollid, mis hõlmavad kuni kolme tunni materjali).
KONTROLLTÖÖDE TEISTKORDSET TEGEMIST ÜLDJUHUL EI TOIMU.
JÄRELTÖÖD on lubatud teha õpilastel, kes on puudunud haiguse tõttu või mõnel muul põhjusega puudumiseks loetud juhul. Vt. hindamisjuhendit.
ÕPILASPÄEVIK 1.-9. klassis ON KOHUSTUSLIK.
ISIKLIKE ÕPPEVAHENDITE OLEMASOLU JA KORRASHOIU EEST VASTUTAB ÕPILANE.
MOBIILTELEFON peab õppetunnis olema välja lülitatud ja kasutamine on keelatud.

HINDAMINE

Õpilaste hindamine toimub Ämmuste Kooli hindamisjuhendi järgi (vt. lisa 2.).
HINDAMISE KRITEERIUMID JA VORMI TEATAB IGA AINEÕPETAJA ÕPPEAASTA ALGUL.
Õpilasel ja lapsevanemal on ÕIGUS SAADA TEAVET õpilase hindamise korra ja hinnete kohta õpetajalt ja klassijuhatajalt.
3 nädalat enne õppeperioodidi lõppu saadab klassijuhataja vajadusel lapse-vanemale koju HINNETELEHE.
HINDAMISJUHEND on lapsevanematele tutvumiseks avalikustatud kooli veebilehel.

PUUDUMISED

Puudumiste arvestust reguleerib PUUDUMISTE ARVESTAMISE PÄEVIK.
Peame meeles:
– puudumine õppetunnist on lubatud AINULT HAIGUSE KORRAL (kuni KAHE päeva puudumisel lapsevanema teatis, alates KOLMANDAST päevast ARSTITÕEND).
– erandina on lubatud puududa ka MUUDEL MÕJUVATEL PÕHJUSTEL, millest tuleb ette teatada.
Õpilaste osalemisest ülemaalistel, – maakonnalistel v.m. üritustel õppetundide ajal teavitab õpetaja eelnevalt aineõpetajaid ja kasvatajaid. OMA KOOLI ESINDAMINE ON AUASI.
-puudumine õppetundidest EI VABASTA õpilasi õppematerjali omandamisest ja puudutud tunnis antud õppeülesannete täitmisest.