Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Koolielust

Kuidas meil elu käib

Ämmuste Kool on üks neljast Viljandi maakonnas töötavast lihtsustatud õppekava (lihtsustatud- ja toimetuleku õppetaseme) järgi töötavast koolist ning asub maakonnakeskusest Viljandist 30 km ja lähimast keskusest Mustlast 3 km kaugusel. Kool asub Tarvastu vallas, kuid piirkonnaks, kust õpilased tulevad, on kogu Viljandimaa. Olukordadel, kus laps vajab keskkonna vahetust, oleme vastu võtnud ka Põhja-Viljandimaa õpilasi.

Ämmuste Kool on üks maakonna kiiremini arenevaid koole. Kümne aasta tagusest kuivkäimlate ja 20-seid magalatube mahutavast koolimajast oleme kasvanud kaasaegsetele õpikeskkonna nõuetele vastavaks kooliks. See tähendab, et ühest tavalisest nõukogudeaegsest eriinternaatkoolist on saanud omapärase õppehoonetekompleksiga, heakorrastatud kooliõuega ja mõnusa ning kaasaegse õpilaskoduga kool erivajadustega lastele. Tänaseks on peahoonele lisandunud 4 uut hoonet: tüdrukutele käsitöö- ja kodundusemaja, poistele puu- ning metallitöökojad  ja õpilaskodu, kus on ka tervisekaitsenõuetele vastav söökla ja köögiblokk. Eelmise aasta lõpuks sai ka koolihoone kaasaegse, nõuetele vastava ning värske ilme. Tunnivälist aega saab sisustada multifunktsionaalsel mänguväljakul. Parim meie jaoks on asjaolu, et tullakse juba 1.-2. klassi – töö algklassidest peale on kõige tulemuslikum.

Sport ja füüsiline tegevus on olnud ja on ka praegu heal tasemel. On osaletud vabariiklikel ja rahvusvahelistel invaspordiüritustel. Suurim soov on saada lähitulevikus valmis staadion ja spordikompleks.

Palju tehakse ära selleks, et õpilased jätkaksid ametikoolides ja leiaksid koha elus. Selle paremaks korraldamiseks oleme viimastel aastatel ellu kutsunud rahvusvaheline projekti “Võimalus igaühele”, samuti oleme osalenud puutoolide meisterdamise ja kaunistamise projektis.

Koolil on pikaajalised sidemed sakslaste, rootslaste, soomlaste ja leedukatega – nii erialased kui ka abipakkumised.

Lisaks materiaalsete võimaluste parendamisele mõtleb kool üha enam meie kasvandikele antava hariduse kvaliteedi tõstmisele ning abi andmisele noorte inimeste ellusuunamisel.