Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Projektid

   KIKI projekt

Tean ja hoian/17852

 

 

Projekti nimi: Kultuurikogemus erinevates riikides.

Projekti aeg: 2021-2022.

Osalevad riigid: Eesti, Läti ja Leedu.

Projekti eesmärk: Kolme projektis osaleva kooli ühine huvi on õpilase julgustamine iseseisvumiseks, kontaktide loomiseks, uute sõprade leidmiseks, väljumiseks harjumuspärasest keskkonnast, kogemaks kultuuride vahetust. Projektis osalemisel saaksid õpilased ja õpetajad võõrkeelepraktikat. Oluline on ka sotsiaalse kaasatuse edendamine erivajadustega ja vähemate võimalustega inimestele. Projekt arendaks ka õpetajate didaktilisi oskusi rahvusvaheliseks koostööks.

Projekti tegevused: Projekti raames toimub kolm kombineeritud õpirännet. Iga projektis osalev riik tutvustab oma traditsioone ja kultuuri.

  1. kohtumine PLUNGE SPECIAL EDUCATION CENTER, LITHUANIA

04.-08.04.22

Eili Rohtla, Katrin Sallum, Marge Altsaar, Tiiu Kikkas ja 8 õpilast

  1. kohtumine SMILTENE  REGION ELEMENTARY SCHOOL OF SPECIAL EDUCATION, LATVIA

07.-11.11.22

Eili Rohtla, Katrin Sallum, Mariina Nurmeotsa, Maire Naaris ja 8 õpilast

  1. kohtumine ÄMMUSTE SCHOOL, ESTONIA

22.-26.05.2023

Eili Rohtla, Katrin Sallum, Mariina Nurmeotsa, Maire Naaris ja 8 õpilast

Tutvuda saab selle projekti tegemistega:

https://www.facebook.com/groups/1903794096423043

 

 

Projekti nimi: Give your hand to art.

Projekti aeg: 2019-2020.

Osalevad riigid: Eesti, Leedu, Türgi, Kreeka, Itaalia, Rumeenia, Bulgaaria, Tšehhi, Makedoonia, Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Portugal ja Albaania.

Projekti eesmärk: Läbi kunstiteraapiaga soovime hõlbustada oma õpilaste isiklikku, vaimset ja emotsionaalset arengut, aidata neil igapäevases elus toime tulla stressi ja probleemidega.

Projekti tegevused: Kõik tegevused toimuvad veebikeskkonnas eTwinning.net. Projektiplakatite loomine, logo võistlus, kunstiteraapia muusika ja tantsuga.

Projekti nimi: Special education students overcome obstacles with art therapy.

Projekti aeg: 2020-2022.

Osalevad riigid: Eesti, Leedu, Rumeenia, Kreeka, Türgi ja Itaalia.

Projekti eesmärk: Erivajadustega õpilastega töötajate kogemuste vahetamine.

Projekti tegevused: Läbi kunstiliste tegevuste tutvutakse osalevate riikide heade praktikatega. Igale riigile on määratud oma tegevus.

1. kohtumine “Jututeraapia”

Scoala Gimnaziala Speciala Pentru Deficienti de Vedere, Rumeenia
06.09-10.09.2021 Eili Rohtla, Marge Altsaar, Ülle Valli
2. kohtumine “Draama ja teatriteraapia”
Klaipedos Litorinos mokykla, Leedu
07.03-11.03.2022 Marge Altsaar, Jaan Roht, Liilia Anijärv
3.kohtumine “Muusikateraapia”
Ämmuste kool, Eesti
09.05-13.05.2022 Eili Rohtla, Marge Altsaar, Katrin Naaris
4. kohtumine “Tantsu ja liikumisteraapia”
Istituto Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni”, Itaalia
05.09-09.09.2022 Ülle Valli, Katrin Sallum, Mariina Nurmeotsa
5.kohtumine “Mänguteraapia”
Special Gymnasium & Lyceum of Athens, Kreeka
27.11-02.12.2022 Ülle Valli, Ülle Uibo, Maija-Leena Pertel
6. kohtumine “Teraapia visuaalsete kunstidega”
Emin Emine Teoman Ozel Egitim Is Uygulama Merkezi, Türgi
08.05-12.05.2023 Eili Rohtla, Ülle Valli, Katrin Sallum
Tutvuda saab selle projekti tegemistega:
https://www.youtube.com/@sesoobstacleswitharttherap102
https://www.facebook.com/groups/889426398485848

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektid:

2019/2020 Projekt nr. 16275 Eksootilised lemmikloomad

2018/2019 Projekt nr. 14753 Avastame loodusteadusi ja õpime läbi eksperimentide.

2018/2017 Projekt nr. 13731 Pildilt maha reaalsusesse.

2017/2016 Projekt nr. 12110 Ämmuste Kooli õppekäigud 2016-2017 õppeaastal.

 

Ämmuste Kool

Viljandi maakond

Tarvastu vald

Kuressaare küla

 HINNAPAKKUMISE KÜSIMINE Ämmuste Kooli õpilaskodu katuse renoveerimiseks.

Olemasolev katusekate on lahendatud classic-profiilist plekk-kattena.Sileplekist sottrennile on tehtud classic-profiilist katusekate. Classic-profiili ülekatte liited on tihendatud silikooniga kuid aja jooksul on ühendused kaotanud hermeetilisuse.Materjali tootja lubab classic-profiili paigaldada alates 15`kaldega(antud juhul on katusekalle madalamal osal ainult  8`) katustel ja sadevee äravool peab olema lahendatud ripprenniga ning kasutatud profiilile vastavat lumetõket ja muid lisatarvikuid.

Pakutud lahenduseks on,et kõrgem classic-profiilist plekk-kate jääks alles. Kahe erineva kaldega katusepinna liitekohta peaks paigaldama liitepleki ja alumisele väiksema kaldega osale valtsplekk-katte,mille valtsid tehakse topeltvaltsina.Kõik ristivaltsid tihendatakse nõuetekohaselt valtsimistihendusmastiksiga. Sadevee lahenduseks oleks ripprennid ja nõuetekohased lumetõkked .Katusekatte vahetuse maht on 100,0m².

Täiendav info telefonil 51 321

Hinnapakkumised saata kooli meilile hiljamalt 15.aprilliks 2014

 

Tiiu Kikkas

Ämmuste Kooli majandusjuhataja

ammuste@viljandimaa.ee

53 43 74 59

Ämmuste Kooli peahoone rekonstrueerimine

Töövõtja:                    

SILINDIA OÜ

Puiestee 18, Viljandi

Tellija:                         

ÄMMUSTE KOOL

 Tarvastu vald, Kuressaare küla

Projekteerija:            

PROJEKT 02OÜ

Näituse 27, Tartu

Arhitekt:

Ott Ojamaa

Omaniku järelvalve:

HKP EHITUSKONSULTATSIOONID OÜ

Tallinna 58, Viljandi

Ehitusluba nr. 4958

Tööde algus: 31. mai 2010

Tööde lõpp: 30. detsember 2010

el