Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

1.      Lapsevanema avaldus;
2.      
Nõustamiskomisjoni otsus;
3.      
Väljavõte õpilasraamatust;
4.      
Õpilase vaatluse kaart;
5.      
Iskut tõendava dokumendi koopia;
6.      
Õpilaspileti pilt;
7.      
Klassitunnistus;
8.      
Iseloomustus;
9.      
Tervisekaart