Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Lapsevanema meelespea

Lapsevanema meelespea

* Õpilaste bussid väljuvad esmaspäeval VILJANDIST kell 9.30 4 posti juurest (liin nr.35 Viljandi-Mõnnaste-Ämmuste) ja TÕRVAST parkimisplatsilt kell 9.05 ning reedel kooli juurest VILJANDISSE umbes kell 12.50 ning jõuab Viljandisse umbes 13.40 ja TÕRVA kell 12.30 ning jõuab Tõrva umbes kell 13.05. Erandkorras, seoses üritustega, võib Tõrva buss väljuda muul ajal. Sellest teatame vanematele ette.

* Õpilasel peavad kooli tulles olema kaasas kõik vajalikud õppevahendid, loetelu asjadest saab klassijuhatajalt.

* Õpilasel peavad olema koolis kaasas kõik vajalikud riided:

1) kooliriided (vastavalt vajadusele vahetamiseks);

2) dressid ja spordijalanõud kehalise kasvatuse tundideks;

3) mugavad riided vaba aja tegelusteks,

4) pesu ja sokke igaks päevaks + kehalise kasvatuse tundideks;

5) T-särke igaks päevaks + kehalise kasvatuse tundideks;

6) soojad üleriided ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

* Õpilase haigestumise korral on vanem kohustatud teavitama sellest õpetajat esimesel võimalusel. Ka muudest olulistest ära käimistest tuleb õpetajat eelnevalt teavitada.

* Õppetööst puududa võib õpilane ainult vanema kirjalikul loal. Puudumiste korral on kohustus esitada puudumistõend, haiguse korral eelistame arstitõendit.

* Kui õpilane haigestub koolis, teavitab õpetaja või kasvataja vanemat. Vanemal on kohustus oma haige laps samal päeval koju viia.

* Arsti juures käimised ning muud vajalikud käigud tuleks reeglina planeerida koolivälisele ajale.

* Õpilane saab bussis tasuta sõita ainult sõidukaardi esitamisel, sõidukaart kehtib ainult koos õpilaspiletiga. Palun jälgige, et lapsel oleks dokumendid kaasas!

* Lapse kooli ja koolist koju jõudmise eest vastutab lapsevanem. Kui viite lapse koju teisiti, kui on kokkulepitud bussisõidud, teavitage sellest lapsi saatvat kooli töötajat või klassijuhatajat.

* Õpilane võtab kooli kaasa ainult vajaminevad asjad. Aidake oma lapsel õigeid valikuid teha!