Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Huvitegevus/huviringid

Vaba aja veetmise võimalused Ämmuste Koolis

Õpilastel on õues võimalik tegutseda mänguväljakul, sõita rulluiskude ning tõukeratastega, mängida pallimänge, jalutada koos kasvatajaga kooliümbruse teedel ja metsas. Tubaseks tegevuseks on meil varutud suur hulk lauamänge (sealhulgas koroona), videofilme, raamatuid. Lisaks tegutsevad kasvatajate/ õpetajate juhendamisel lauluring, tantsuring, kunstiring, näitering. Õpilaskodus toimuvad regulaarselt diskod. Mõnikord on DJ oma maja inimene, aga mõnikord kutsutakse DJ väljaspoolt oma maja.

Võtame aktiivselt osa Eri- ja Paraolümpia tegemistest, samuti osaleme Viljandi maakonna toimetulekuklasside vastlapäevaüritustel. Nüüd on lisandunud aastaplaani ka veel toimetulekuklasside olümpiapäev.

Lisaks nendele ettevõtmistele on meil koolis hulk üritusi, mis on juba traditsioonilised: sügisandide näitus, leivanädal, õpetajate päev, kooli aastapäeva tähistamine, perepäev 2 korda aastas, mardi- ja kadripäevad, jõulunädal (sel ajal me külastame üht jõuluetendust teatris, võõrustame külalisesinejaid, käime Tarvastu kirikus laste-jumalateenistusel, toimuvad klassiõhtud ja loomulikult on jõulupidu), EV aastapäeva tähistamine, tüdrukute ja poiste nädalad, vastlapäev, Nõidade pidu volbri ajal, kevadine kooliekskursioon, matkad kevadel ja sügisel.

 

Huviringid 2023/2024 õppeaastal

Kunstiring – Sirje Jakobson, Marge Reilson

K 14.30-16.30

1.- 9. klass ja LA

Õpilane õpib tehniliste oskuste abil enda jaoks maailma mõtestama ning arendab enda meeli ja motoorikat.

Rahvatantsuring – Ülle Uibo

E, K,  18.30-19.00

6.- 9. klass ja LA

Rahvatantsu traditsioonide väärtustamine, algtõdede tutvustamine ja eesti rahvatantsude tutvustamine.

Õige kehahoiu, rütmitunde, muusikalise kuulmise, mälu, tähelepanu, ruumitunnetuse, enesevalitsemise ja ühtekuuluvustunde arendamine.

Kantritantsuring – Ülle Uibo

T, N 18.30-19.00

6. – 9.  klass ja LA

Rütmilise tegevuse, loovuse, üksteisega arvestamise, täpsuse ja viisaka käitumise arendamine.

Teadmiste pooltund – Mariina Nurmeotsa

N 18.00-18.30

3. – 9. klass ja LA

Päevakajaliste teemade arutlus ja analüüs.

Vaikuseminutid – Mariina Nurmeotsa

K 19.00-19.30

7. – 9. klass ja LA

Pingete maandamine.