Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Huvitegevus/huviringid

Vaba aja veetmise võimalused Ämmuste Koolis

Õpilastel on õues võimalik tegutseda mänguväljakul, sõita rulluiskude ning tõukeratastega, mängida pallimänge, jalutada koos kasvatajaga kooliümbruse teedel ja metsas. Tubaseks tegevuseks on meil varutud suur hulk lauamänge (sealhulgas koroona), videofilme, raamatuid. Lisaks tegutsevad kasvatajate/ õpetajate juhendamisel lauluring, tantsuring, kunstiring, näitering. Õpilaskodus toimuvad regulaarselt diskod. Mõnikord on DJ oma maja inimene, aga mõnikord kutsutakse DJ väljaspoolt oma maja.

Võtame aktiivselt osa Eri- ja Paraolümpia tegemistest, samuti osaleme Viljandi maakonna toimetulekuklasside vastlapäevaüritustel. Nüüd on lisandunud aastaplaani ka veel toimetulekuklasside olümpiapäev.

Lisaks nendele ettevõtmistele on meil koolis hulk üritusi, mis on juba traditsioonilised: sügisandide näitus, leivanädal, õpetajate päev, kooli aastapäeva tähistamine, perepäev 2 korda aastas, mardi- ja kadripäevad, jõulunädal (sel ajal me külastame üht jõuluetendust teatris, võõrustame külalisesinejaid, käime Tarvastu kirikus laste-jumalateenistusel, toimuvad klassiõhtud ja loomulikult on jõulupidu), EV aastapäeva tähistamine, tüdrukute ja poiste nädalad, vastlapäev, Nõidade pidu volbri ajal, kevadine kooliekskursioon, matkad kevadel ja sügisel.

 

Huviringid 2020/2021 õppeaastal

Kunstiring – Sirje Jakobson, Marge Reilson

K 14.30-16.30

1.- 9. klass ja LA

Õpilane õpib tehniliste oskuste abil enda jaoks maailma mõtestama ning arendab enda meeli ja motoorikat.

Rahvatantsuring – Ülle Uibo

E, K 17.00-17.30

9. klass ja LA

Rahvatantsu traditsioonide väärtustamine, algtõdede tutvustamine ja eesti rahvatantsude tutvustamine.

Õige kehahoiu, rütmitunde, muusikalise kuulmise, mälu, tähelepanu, ruumitunnetuse, enesevalitsemise ja ühtekuuluvustunde arendamine.

Kantritantsuring – Ülle Uibo

T, N 17.00-17.30

6. – 8.  klass

Rütmilise tegevuse, loovuse, üksteisega arvestamise, täpsuse ja viisaka käitumise arendamine.

Teadmiste pooltund – Mariina Nurmeotsa

N 18.00-18.30

3. – 9. klass ja LA

Päevakajaliste teemade arutlus ja analüüs.

Vaikuseminutid – Mariina Nurmeotsa

K 19.00-19.30

7. – 9. klass ja LA

Pingete maandamine.

Keraamikaring – Jaan Roht

K 15.15-16.00

6.-9. klass

Savi voolimine, esemete valmistamine, glasuurimine.

Muusikaring – Anne Gomaa

T 14.15-15.00

1.-4. klass

Huvi äratamine muusika vastu; hääle ja mälu arendamine; esinemisoskuse ja –julguse arendamine; koos- ja üksilaulmise oskuse arendamine; kehapilli, rütmipillide, plaatpillide ja plokkflöödi tutvustamine ning neil musitseerimine.

Spordiring – Evo Saar

T 15.15-16.00

1.- 5. klass

N 15.15-16.00

6.- 9. klass ja LA

Spordiringi eesmärk on arendada õpilaste füüsilist ja vaimset töövõimet, tugevdada tervist, tagada kehaline areng, tegeleda võimalikult paljude erinevate liikumismängudega ning pakkuda võimalusi õpilaste sotsiaalseks arenguks. Spordiringis ei keskenduta mitte ainult füüsiliste oskuste arendamisele, vaid oluline osa on ka kognitiivsete ja
sotsiaalsete oskuste arendamisel. Tavaliselt on lastele suunatud arendustegevused läbi viidud individuaalselt ja seetõttu on suuremaks väljakutseks tegevused, mis nõuavad lapselt koostööoskusi. Läbi eelmainitud oskuste arendamise paraneb lastel võime iseseisvalt igapäevaelutegevustega toime tulla, mis on üks tegevusteraapia
põhialuseid. Teen tunnis arendavaid harjutusi nägemis- ja kuulmistajule, suuna- ja ruumitajule.