Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Õuesõpe

12.oktoobril Ämmuste Kooli 6.-7. klassi õpilased Urvastes õuesõppepäeval.