Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Ämmuste Kooli tegevuskava koroonaviiruse põhjustatud COVID- 19 haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral

Ämmuste Kooli tegevuskava koroonaviiruse põhjustatud COVID- 19 haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral

2020/21 õppeaastal

Üldised põhimõtted

Kooli igapäevategevustest lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitse nõuetest. Klassiruumides on olemas kaitsemaskid ja igal korrusel desinfitseerimisvahendid.

Infovahetus lastevanematega toimub e-kooli, kooli kodulehe ja klassijuhataja/kasvataja kaudu.

Lapsevanemad ja külalised sisenevad koolihoonetesse ainult eelneval kokkuleppel kooli direktoriga, erandjuhul kooli töötajaga.

Ürituste korraldamisel koolis lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitsenõuetest ja minimaliseeritakse võimaluse piires kontakte.

Pere on kohustatud kooli informeerima välisreisist ja peab järgima reisi sihtkohast lähtuvaid tervisekaitsenõudeid.

Vajadust distantsõppeks hinnatakse juhtumipõhiselt lähtudes  Terviseameti juhenditest, riigis kehtestatud nõuetest ja kriisikomisjoni otsustest. Kui klassis on haigusjuhtum, jääb distantsõppele  konkreetne klass. Õppetöö toimub kehtivat tunniplaani arvestades.

Koroona

juhtumi(te) tuvastamine koolis

KUI TÖÖTAJA HAIGESTUB:

Töövälisel ajal (mitte töökohal olles):

Töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe (TVL) osas. Töötaja COVID-19 suhtes testimise vajaduse üle otsustab perearst.

Töötaja teavitab haigestumisest/ haigestumise kahtlusest koheselt tööandjat ja õpetaja on valmis testi tulemuste selgimiseni viima oma tunde läbi veebitundidena.

Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata töölkäimist, kuid peavad jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Haigestunud töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et tal ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb perearst. Tööandjal ei ole õigust nõuda töötaja tööle naasmiseks COVID-19 testi tulemusi.

Tööajal (töökohal olles):

Haigestunud töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku.  Töökohal desinfitseerida ruumid, mida haigestunud töötaja kasutas.

Haigestunud töötaja peab võtma ühendust oma perearstiga. Perearst hindab COVID-19 võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel (laboratoorse testimise vajaduse üle otsustab perearst).

Töötaja teavitab tööandjat, kas COVID-19 kahtlus leidis kinnitust.

COVID-19 diagnoosi kinnitumisel selgitatakse koolis välja inimesed, kes olid haigestunud töötajaga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis*. Lähikontaktsed peavad jääma koju 14 päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad võivad jätkata oma igapäevast töörutiini, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.

Kui haigestunud töötaja COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, võivad teised töötajad jätkata tööd, kuid kindlasti jälgima 14 päeva jooksul oma tervist.

*Lähikontakt on Terviseameti hinnangul isik, kes:

-elas samas majapidamises COVID-19 haigega;

-on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

-on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhinud, aevastatud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);

-on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;

-viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh

-isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,

-COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

 

 

KUI ÕPILANE HAIGESTUB KOOLIS:

Haigussümptomitega õpilasele annab kooli töötaja koheselt kaitsemaski ja vanem kutsutakse õpilasele järele. Vanem võtab ühendust perearstiga. Perearst hindab COVID-19 võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel (laboratoorse testimise vajaduse üle otsustab perearst). Vajadusel isoleeritakse õpilane vanemat ootama isolaatori ruumi.

Õpilane võib kooli naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku.

Millal pärast haigusnähtude möödumist võib inimene uuesti kooli tagasi tulla?

Inimene on nakkusohtlik kuni 14 päeva pärast haigusnähtude avaldumist.

Inimene tunnistatakse terveks, kui tal puuduvad:

-palavik vähemalt kaks päeva,

-hingamisteede haiguse nähud (eelkõige köha ja kurguvalu) vähemalt üks päev.

Tervenemise ja ühiskonnaellu tagasipöördumise üle otsustab perearst.

 

Kuidas vältida koroonaviirusesse nakatumist ning mida teha kahtluse korral?

Pese käsi sooja voolava vee ja seebiga, vajaduse korral kasuta desinfitseerimisvahendit. Kuivata käed!

Väldi kontakti. Hoia distantsi inimestega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad haigusnähtudega inimese lähedal, võid ka ise haigestuda.

Ära katsu silmi, nina ja suud. Kui puudutad neid mustade kätega, siis võib viirus kanduda ka sinule edasi.

Jälgi oma tervist ja püsi kodus. Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi. Helista perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.

Kui sul on kerged hingamisteede haigusnähud, järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning püsi kodus, kuni oled tervenenud.

Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti ja puhasta käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

Kui katad oma suu ja nina, takistab see pisikute ja viiruste levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele.

 

Kuidas käituda, kui inimene kahtlustab, et on nakatunud?

 

Kui puutusid kokku mõne koroonaviirusesse nakatunuga, siis jälgi oma tervist 14 päeva jooksul.

Kui Sul tekib palavik 38°C, köha või hingamisraskused, helista oma perearstile ja teavita teda sellest.

Kui Sul on haigusnähud (peamiselt köha ja palavik) ja Sa kahtlustad, et oled nakatunud koroonaviirusesse, siis helista oma perearstile.

Kui Sa ei saa perearsti kätte, siis helista perearsti nõuandetelefonile 1220.

Võid kasutada ka enese hindamiskeskkonda www.koroonatest.ee. Seal saad lihtsatele küsimustele vastates teada, mida edasi teha.

Haiguskahtluse korral tuleb 14 päeva oma tervist jälgida.

Raskes seisundis haigestunule kutsu kiirabi telefonil 112.

Millal oleks mõistlik kanda maski?

 

Maski kandmisest on kasu ühiskondlikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused, ühistransport), kus liigub palju inimesi. See võib vähendada võimalust, et köhides või aevastades jõuab piisknakkus teiste inimesteni. Nina ja suu katmine on sellises kohas sobiv ettevaatusabinõu. Samuti võib maskist abi olla tervele inimesele, sest see vähendab mõnevõrra võimalust, et läheduses köhivalt inimeselt jõuab viirus pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab nakatumise ja haigestumise.