Ämmuste Kool

Hea inimene pole mitte see, kes oskab head teha, vaid see, kes ei oska halba teha. (V. Kljutševski)


Vastlapäev

21.veebruaril Toimetulekukoolide ühine vastlapäev Lahmusel.